Hygienestationen in Schulen / Trạm vệ sinh trong trường học

Hygienestationen in Schulen / Trạm vệ sinh trong trường học

Viele vietnamesische Kinder in armen Bergregionen haben keinen Zugang zu den notwendigen Hygieneartikeln, um gesund und sauber zu bleiben. Besonders junge Mädchen haben nicht das Wissen oder die Materialien, um sich um ihre reproduktive Gesundheit zu kümmern. Das kann zu einer Vielzahl von langfristigen Gesundheitsproblemen führen.

Ở các vùng dân tộc thiểu số và vùng núi hẻo lánh, các em nhỏ thiếu thốn nhiều những nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là các bạn nữ. Các bạn không có cơ hội tiếp cận với những kiến thức và vật dụng chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho bản thân. Điều này có thể dẫn đến nhiều vấn đê về sức khoẻ lâu dài.

Gesundheit und Hygiene sollten keine Luxusartikel oder ein Privileg sein

Sức khỏe và vệ sinh không nên là một đặc quyền hoặc một sản phẩm xa xỉ

Zum Glück ist dieses Problem einfach zu lösen.

Blue Dragon möchte Hygienestationen für 400 Mädchen in zwei Internaten in den Provinzen Ha Giang und Dien Bien einrichten.

Mit Deiner Spende, in beliebiger Höhe, können wir sicherstellen, dass alle Schülerinnen innerhalb eines Jahres ihre grundlegenden Gesundheitsbedürfnisse erfüllen können.

Wenn Du etwas bewirken möchten und den Bedarf an grundlegender Gesundheitsversorgung für vietnamesische Schülerinnen unterstützen möchtest, dann spende noch heute für Blue Dragon. Jeder Betrag hilft uns, unsere Ziele zu erreichen und das Leben von Kindern in Not zu verbessern.

May mắn, đây là một vấn đề đơn giản để giải quyết.

Blue Dragon muốn thành lập trạm vệ sinh cho 400 em gái tại 2 trường nội trú ở tỉnh Hà Giang và Điện Biên.

Sự đóng góp của bạn, bất kể số tiền bao nhiêu, sẽ đảm bảo rằng tất cả các học sinh này có thể đáp ứng nhu cầu về sức khỏe cơ bản của họ trong vòng một năm.

Nếu bạn muốn tạo ra một sự khác biệt và hỗ trợ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản cho các em học sinh nữ tại Việt Nam, hãy quyên góp cho Blue Dragon ngay hôm nay. Mọi khoản đóng góp sẽ giúp chúng tôi đạt được mục tiêu và cải thiện cuộc sống của những đứa trẻ đang gặp khó khăn.

Wir haben bereits Spenden mit diesem Gesamtwert erhalten:

Chúng tôi đã nhận được các khoản quyên góp với tổng giá trị này:

9%

Gesamtziel: 4.000 EUR

Tổng mục tiêu: EUR4.000

Wenn Du uns helfen möchtest, das Leben dieser Mädchen nachhaltig zu verbessern, dann unterstütze uns jetzt mir Deiner Spende. Du kannst sowohl über PayPal (auch mit Kreditkarte) als über eine Direkt-Überweisung spenden. Für die Überweisung kannst Du einfach den QR-Code scannen und brauchst nur noch den Betrag einzugeben.

Nếu bạn muốn giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống của các cô gái này một cách bền vững, hãy ủng hộ chúng tôi bằng khoản quyên góp của bạn ngay bây giờ. Bạn có thể quyên góp bằng PayPal (có thể sử dụng thẻ tín dụng) hoặc chuyển khoản trực tiếp. Để chuyển khoản, bạn chỉ cần quét mã QR và nhập số tiền cần quyên góp.

Vielen lieben Dank für Deine Unterstützung!

Rất cảm ơn vì sự hỗ trợ của bạn!