Tết sẻ chia 2024

Blue Dragon Children’s Foundation (Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh) là tổ chức phi chính phủ hỗ trợ trẻ em Việt Nam gặp khủng hoảng. Trẻ mà Blue Dragon hỗ trợ là trẻ đường phố, trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân của mua bán người. Blue Dragon hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên quay trở lại trường học, tham gia học nghề và tìm kiếm việc làm.

Năm 2023 Blue Dragon hỗ trợ khoảng hơn 30.000 trẻ em và gia đình. Gần 1.600 trẻ em được đi học và 120 thanh niên đi trường đại học. Hơn nữa, 100 ngôi nhà đã được xây dựng, đồng thời Blue Dragon sửa chữa và xây dựng những nơi trú ẩn khẩn cấp cho 82 trẻ em đường phố và 184 nạn nhân bị buôn bán.

Nếu muốn biết thêm về Blue Dragon, bạn có thể xem các tài liệu dưới đây:


Với sự hỗ trợ của bạn, trẻ em sẽ được đi học, được ăn no và được bảo vệ khỏi nguy hiểm. Một khoản đóng góp nhỏ có thể tạo ra sự khác biệt lớn.


Chúc mừng năm mới. Em chúc mọi người nhiều sức khỏe để thực hiện và thành công với những dự định trong tương lai.“

– Liên

Hình ảnh:

Ảnh chính do Liên chụp