Dringender Aufruf

Deine Hilfe zur Rettung und Versorgung von Opfern des Menschenhandels ist jetzt dringend notwendig

Cần sự giúp đỡ khẩn cấp của bạn để cứu và cung cấp chăm sóc cho các nạn nhân của việc buôn người

6,500 € von 30.000 €


Blue Dragon erhält mehr denn je zuvor Anrufe von Menschen, die verschleppt und in die Sklaverei verkauft worden sind.

Zum ersten Mal seit unserer Gründung nähern wir uns unseren Kapazitätsgrenzen.

Diese Hilferufe dürfen nicht unbeantwortet bleiben.

Zusammen können wir ihre Leben retten.

Blue Dragon nhận được nhiều cuộc gọi hơn bao giờ hết từ những người bị bắt cóc và bán vào nô lệ.

Lần đầu tiên kể từ khi thành lập, chúng tôi đang tiếp cận giới hạn công suất của mình.

Những cuộc cầu cứu này không thể được bỏ qua.

Chúng ta có thể cùng nhau cứu sống những người này.

Tam wurde im Alter von 15 Jahren an ein Bordell verkauft

Tam đã bị bán vào một nhà hàng đèn đỏ khi mới 15 tuổi

Sie wurde von Menschenhändlern angesprochen, die ihr einen Job in einem Restaurant versprachen, sie aber stattdessen in die sexuelle Sklaverei verkauften.

Tam ist eine von Hunderten von Leuten, die bei Blue Dragon anriefen und um Hilfe baten. Wir benötigen dringend Deine Hilfe, um diese Menschen nach Hause zu bringen.

Tam đã bị những kẻ buôn người tiếp cận và hứa cho cô một công việc ở một nhà hàng, nhưng thay vào đó họ đã bán cô vào nô lệ tình dục.

Tam là một trong hàng trăm người đã gọi đến Blue Dragon và yêu cầu sự giúp đỡ. Chúng tôi cần sự giúp đỡ khẩn cấp của bạn để đưa những người này về nhà.

Frauen, Männer und Kinder wie Tam werden von Menschenhändlern mit falschen Versprechungen von Arbeit angelockt und dann in die Sklaverei verkauft. Sie landen dann in:

  • Gewalttätigen Bordellen in Nordmyanmar
  • Sklavenarbeit in Kambodscha und Laos
  • Zwangsheirat in China
  • Ausbeutung auf den Straßen von Vietnam

Blue Dragons Rettungsaktionen laufen rund um die Uhr, aber unsere Kapazitäten sind fast erreicht. Wir benötigen dringlichst Deine Hilfe, um Leben zu retten!

Phụ nữ, đàn ông và trẻ em như Tam bị những kẻ buôn người tiếp cận một cách cố ý bằng những lời hứa dối, và sau đó bị bán vào nô lệ. Họ sau đó rơi vào:

  • Các nhà hàng đèn đỏ bạo lực ở Bắc Myanmar
  • Lao động nô lệ ở Campuchia và Lào
  • Hôn nhân ép buộc tại Trung Quốc
  • Bóc lột trên đường phố Việt Nam

Các hoạt động cứu hộ của Đội Rồng Xanh đang diễn ra suốt ngày đêm, nhưng khả năng của chúng tôi gần đạt đến giới hạn. Chúng tôi cần sự giúp đỡ cấp bách từ bạn để cứu sống những sinh mạng!

Wie Deine Spende hilft:

Lợi ích của đóng góp của bạn:

€10

liefern ein Paket für sichere Unterkunft und Mahlzeiten für ein Kind

trả cho một gói hàng cho nơi ở an toàn và các bữa ăn

€50

ermöglichen einen Monat psychologischer Betreuung für einer geretteten Person von Menschenhandel

sẽ cung cấp một tháng tư vấn tâm lý học

€125

stellen die Gesundheitsversorgung, Kleidung und Zusammenführung eines Kindes mit seiner Familie sicher

đảm bảo chăm sóc sức khỏe, quần áo và hàn gắn lại một đứa trẻ với gia đình của nó

€500

retten ein Opfer von Menschenhandel aus der Sklaverei

cứu một nạn nhân của nạn buôn người thoát khỏi nô lệ

Paypal / Kreditkarte

Überweisung / Chuyển khoản


Konto: Blue Dragon Children’s Foundation Germany e.V. 
IBAN: DE31430609671215548000

Vielen lieben Dank für Deine Unterstützung!

Rất cảm ơn vì sự hỗ trợ của bạn!