Lê Cát Trọng Lý

Blue Dragon Germany hỗ trợ Tour của Lê Cát Trọng Lý tại Berlin

Chúng mình rất vinh dự khi đã giúp tổ chức buổi hòa nhạc của nghệ sĩ và nhạc sĩ người Việt Nam Lê Cát Trọng Lý tại Berlin ở PANDA platforma. Lý đã biểu diễn cùng với nghệ sĩ chơi đàn cello Nguyễn Thanh Tú và nghệ sĩ hát/chơi đàn ukulele Đặng Hoàng Hải trong … Weiterlesen …

Blue Dragon Germany unterstützt Lê Cát Trọng Lýs Tour in Berlin

Es war uns eine große Ehre, das Konzert der vietnamesischen Sängerin und Songwriterin Lê Cát Trọng Lý in Panda Platforma zu veranstalten. Lý, begleitet von der Cellistin Nguyễn Thanh Tú und dem Ukulelist/Sänger Đặng Hoàng Hải, befand sich auf ihrer Khu Kho Europa Tour, der Berlin als Station einschloss. Dieses Projekt – initiiert von der … Weiterlesen …