Team

Là chính mình: Tiếng nói đầy tự hào của phụ nữ và trẻ em gái tại Blue Dragon

Tạo ra những cơ hội, đương đầu với các thử thách, xây dựng sự tự tin, tôi luyện lòng dũng cảm… Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, phụ nữ và trẻ em gái tại Blue Dragon chia sẻ những khoảnh khắc mà họ cảm thấy tự hào nhất và ý nghĩa của việc trao quyền … Weiterlesen …